SKLADOVÁNÍ DOKUMENTŮ – Vést vlastní sklad s účetní agendou je v mnoha ohledech náročné. Nejedná se jen o hledisko fyzického umístění dokladů, ale také volby vhodného skartačního řádu a pracovní síly řešící denní operativu archivu. Samotná orientace v přeplněném archivu může být obtížná. V minulých letech byla archivace zajištěna formou papírových záznamů a dokumentů, což je forma prostorově poměrně náročná a prostorově poměrně náročná.

Skladování dokumentů je služba určená všem subjektům a organizacím, které chtějí efektivně využít své pracovní prostory k vlastní činnosti, které v důsledku likvidace nebo prodeje nemovitostí opouštějí vlastní prostory, či společnostem které redukují pracovní kolektiv.

Dalším důvodem pro využití služeb komerční spisovny je ukončení činnosti společnosti a dodržení zákonných norem o následném uchování dokumentů.

 

Vedení vlastního archivu a vlastní spisové služby se může zdát na první pohled levnou a efektivní variantou. Bližší pohled ale ukazuje na mnoho skrytých nákladů, které se na první pohled neprojevují. Tyto náklady jdou k tíži komerční spisovny, ta se stará o běžný provoz archivu, zabezpečení a pojištění uložených dokumentů.

Náklady Firemní archiv Komerční spisovna
Investice do výstavby archivu nebo stavebních úprav ANO NE
Investice do zařízení archivu (regály, manipulace) ANO NE
Investice do zabezpečení archivu (protipožární, bezpečnost) ANO NE
Investice do vybavení technikou (počítače, scannery) ANO NE
Investice do programového vybavení ANO NE
Investice do pravidelné údržby a revize archivu ANO NE
Náklady na pravidelnou údržbu a revize archivu ANO NE
Náklady na pojištění archivu ANO NE
Náklady na běžný provoz ANO NE

Chcete pomoci s uskladněním dokumentů? Napište nám!