SKENOVÁNÍ DOKUMENTŮ a archivace do elektronické podoby je umožněna novelou zákona o účetnictví v rozšířené formě ze které vyplývá rozšířená podpora elektronické podoby dat. Při zachování povinnosti uchovávat účetní záznamy vyplývající z § 31 (a s tím související významné sankce dle § 37) se skenování dokumentů jeví jako efektivní forma archivace.

Spolu se stále zvyšujícími náklady na standardní formy archivace se v případě skenování dokumentů jedná o moderní a cenově výhodnější metodu uchování dat v elektronické podobě. Celý postup skenování dokumentů se skládá z následujících kroků:

 • roztřídění dokumentů v naší spisovně (případně v archivu klienta)
 • vytvoření struktury ukládaných souborů pro snadné vyhledávání dle skupin dokumentů
 • samotné SKENOVÁNÍ dokumentů do formátů dle požadavků klienta (s možností skenování se standardem OCR)
 • zařazení dokladů – vytvoření znakových kódů dle předchozí struktury podle kterých je možno dokumenty řadit a vyhledávat
 • uložení písemností na elektronické médium (včetně možnosti cloudového řešení)
 • případná skartace převedených dokumentů

 

Příklady často skenovaných dokladů:

 • prvotní doklady vytvářené v denní provozu včetně účetních dokumentů
 • podpůrné výkazy pro účetní závěrky
 • obchodní a pracovní smlouvy
 • dodací a záruční listy
 • servisní, inventurní a jiné protokoly

Potřebujete více informací? Napište nám!