ODBORNÁ SKARTACE je proces při kterém jsou fyzicky zlikvidované dokumenty s prošlou skartační lhůtou nebo dokumenty, které je třeba trvale znehodnotit.

Odborná skartace

Všechny papírové i digitální dokumenty jsou během odborné skartace bezpečně a nenávratně zlikvidovány. Skartace se provádí jak ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, tak i jako zničení nadbytečných dokumentů, které nepodléhá žádné zákonné úpravě. V obou případech probíhá skartace dokumentů pod dohledem a za dodržení zákonných pravidel. Výsledkem je protokol o skartaci sloužící jako potvrzení pro státní zprávu.

Odbornou skartací se také vyhnete pokutám za neodborně provedené likvidace, které mohou dosahovat řádů několika stovek tisíc korun. Při odborné skartaci je za celý proces zodpovědna naše společnost, která provede skartační řízení ve státním archivu a následně fyzickou likvidaci dokumentů. Tento důkladný postup zajistí bezproblémovou a hlavně legální likvidaci všech nepotřebných dokumentů.

Skartace je samozřejmou součástí služeb naší společnosti při dlouhodobém uskladnění dokumentů v naší spisovně. Při uskladnění dokumentů jsou prošlé doklady automaticky navrhovány ke skartaci vlastníkovi. Skartace dokumentů probíhá také po jejich předchozí digitalizaci, kdy už nejsou v papírové formě nadále třeba.

V rámci skartace nabízíme také průběžný sběr dokumentů. Služba je využívána společnostmi vytvářejícími mnoho dočasných dokumentů, které se stávají po krátké době nadbytečnými a nepotřebnými a které je třeba bezpečně zlikvidovat.

Průběžný sběr dokumentů je realizován v sídle objednávající společnosti umístěním jednoho nebo více sběrných boxů. Ty jsou zabezpečeny proti neoprávněnému otevření třetí osobou. Jejich otevření probíhá až v prostorách komerční spisovny DEPOSITORY po odvozu.

Do boxu jsou vhazovány nepotřebné dokumenty bez skartačních znaků, které je třeba bezpečně zlikvidovat. Boxy jsou buď v pravidelných intervalech nebo na vyžádání měněny za prázdné a bezpečně skartovány. Po každé výměně je potvrzen odvoz a následná důvěrná skartace.

Služba poskytuje maximální komfort práce s dokumenty. Není třeba řešit vlastní skartovačky, uskladnění a recyklaci papíru, případně se obávat úniku citlivých obchodních, či projektových informací. Průběžný sběr dokumentů je elegantním řešením pro všechny, kteří se nechtějí zdržovat likvidací nepotřebných papírových dokladů.

Potřebujete více informací? Napište nám!