KOMERČNÍ SPISOVNA DEPOSITORY s.r.o.

Jsme komerční spisovna a v oblasti správy dokumentů poskytujeme komplexní služby všem, kdo mají podle platných zákonů povinnost pečovat po předepsanou dobu o určené písemnosti a ty pak na konci skartační lhůty (1 až 45 roků) likvidovat odpovídajícím způsobem.


Komerční spisovna poskytuje služby určené jak pro existující organizace, tak pro likvidované firmy a subjekty v konkurzním řízení, které řeší odborné zpracování a uložení dokumentů při ukončení své činnosti s následným vymazáním z obchodního rejstříku. Za vedení spisové agendy je odpovědný statutární orgán společnosti, tj. představenstvo a.s., jednatel, likvidátor, správce konkursní podstaty případně přímo vlastník.