PRŮBĚŽNÝ SBĚR DOKUMENTŮ je nejnovější službou nabízenou komerční spisovnou DEPOSITORY. Služba je využívána společnostmi vytvářejícími mnoho dočasných dokumentů, které se stávají po krátké době nadbytečnými a nepotřebnými a které je třeba bezpečně zlikvidovat.

Průběžný sběr dokumentů je realizován v sídle objednávající společnosti umístěním jednoho nebo více sběrných boxů. Ty jsou zabezpečeny proti neoprávněnému otevření třetí osobou. Jejich otevření probíhá až v prostorách komerční spisovny DEPOSITORY po odvozu.

Do boxu jsou vhazovány nepotřebné dokumenty bez skartačních znaků, které je třeba bezpečně zlikvidovat. Boxy jsou buď v pravidelných intervalech nebo na vyžádání měněny za prázdné a bezpečně skartovány. Po každé výměně je potvrzen odvoz a následná důvěrná skartace.

Služba poskytuje maximální komfort práce s dokumenty. Není třeba řešit vlastní skartovačky, uskladnění a recyklaci papíru, případně se obávat úniku citlivých obchodních, či projektových informací. Průběžný sběr dokumentů je elegantním řešením pro všechny, kteří se nechtějí zdržovat likvidací nepotřebných papírových dokladů.

Zajímá Vás individuální sběr dokumentů? Napište nám!