ODBORNÁ SKARTACE je proces při kterém jsou fyzicky zlikvidované dokumenty s prošlou skartační lhůtou nebo dokumenty, které je třeba trvale znehodnotit.

Odborná skartace

Všechny papírové i digitální dokumenty jsou během odborné skartace bezpečně a nenávratně zlikvidovány. Skartace se provádí jak ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, tak i jako zničení nadbytečných dokumentů, které nepodléhá žádné zákonné úpravě. V obou případech probíhá skartace dokumentů pod dohledem a za dodržení zákonných pravidel. Výsledkem je protokol o skartaci sloužící jako potvrzení pro státní zprávu.

Odbornou skartací se také vyhnete pokutám za neodborně provedené likvidace, které mohou dosahovat řádů několika stovek tisíc korun. Při odborné skartaci je za celý proces zodpovědna naše společnost, která provede skartační řízení ve státním archivu a následně fyzickou likvidaci dokumentů. Tento důkladný postup zajistí bezproblémovou a hlavně legální likvidaci všech nepotřebných dokumentů.

Skartace je samozřejmou součástí služeb naší společnosti při dlouhodobém uskladnění dokumentů v naší spisovně. Při uskladnění dokumentů jsou prošlé doklady automaticky navrhovány ke skartaci vlastníkovi. Skartace dokumentů probíhá také po jejich předchozí digitalizaci, kdy už nejsou v papírové formě nadále třeba.

Potřebujete více informací? Napište nám!